سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 2 خرداد 1403

زندگی در دل تضادها هانی مون

زندگی در دل تضادها

هانی­‌مون قصه­‌ی زیست در دل تضادهاست. قصه‌­ی عبور از گذشته. داستان ایستادن در برابر اسطوره‌­ای ازلی است. هانی‌­مون قصه­‌ی زمین‌گذاشتن بار گناه والدین به وسیله‌­ی فرزندان به جای به‌دوش‌کشیدن آن است. یک اسطوره‌شکنی در حد و اندازه­‌های خود.