سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 30 اردیبهشت 1403

زنان و قدرت سخت یا نرم؟ جستارهایی درباره زن-min

زنان و قدرت سخت یا نرم؟

جستارهایی در باره زن، کتاب نه چندان به روز ولی مهم است، که مفاهیم قدرت و نقش زنان را در جامعه بررسی می‌کند. کتاب شامل چهار مقاله از سوزان سانتاگ، نویسنده و فعال اجتماعی معروف آمریکایی است. عنوان 4 مقاله عبارت است از «استاندارد دوگانه پیر شدن»، «جهان سوم زنان»، «معنای ایده آزادی زنان برای شما چیست؟» و «زیبایی زن: منشا ذلت یا منبع قدرت؟» که سانتاگ بین سال‌های 1973 تا 1975 نوشته است.