سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 23 اردیبهشت 1403

من شکست عشقی خورده ام

من شکست عشقی خوردم!

من یکی از شخصیت های معروف رمان‌های کلاسیک هستم. شکست عشقی خورده‌ام، در مکالمات مردم نام من تکرار می‌شود و خیلی ها مرا می‌شناسند. لباس‌ها و آرایش من مثال زدنی است.