سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 14 فروردین 1403

خر بهتر است يا پالانش؟

خر بهتر است یا پالانش؟

یادش بخیر مرحوم دیل کارنگی برای نسل ما متولدین دهه‌ی سی توصیه می‌کرد که دوستانمان را با فرستادن کارت تبریک و شاخه‌گل و نامه بیشتر به یاد آوریم و مِهرمان را در دلشان روزافزون کنیم. توصیه‌ی ته‌نشین شده‌ی دیل کارنگی در نسل جدید تبدیل شده به قطع دیدوبازدید و تقویت روابط پست ِکاغذی و پست الکترونیکی. یک متن را برای تبریک آماده می‌کنیم و به ده‌ها نفر فوروارد می‌کنیم! فلهّ‌ای! دیل کارنگی بی‌نوا نمی‌دانست در دهه‌های آینده خر را ول می‌کنیم و پالانش را می‌چسبیم!

حق حیوان خطای انسان قفس‌

قفس‌های بزرگ‌تر نمی‌خواهیم

در این کتاب آرا و دلایل فیلسوفی را خواهید یافت که هر نوع بهره‌کشی از حیوانات را غیراخلاقی می‌داند. نویسنده بیشتر کتاب را به معرفی و نقد نظریه‌های اخلاقی متفاوت اختصاص داده است و در نهایت به سود نظریه‌ی خود استدلال می‌کند. این کتاب در سنّت فلسفه‌ی تحلیلی نوشته شده است.