سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 28 اسفند 1402

شبان سیه بر تو نوروز باد

شبان سیه بر تو نوروز باد

ردپای نوروز را می‌شود در اسطوره‌ها و افسانه‌ها پیدا کرد. جایی که با ستایش مهر، این ایام را آغاز سلطنت خورشید می‌دانستند. یا در داستان‌های آفرینش که آن را جشن خلقت نخستین انسان می‌دانند. یا در اسطوره‌ها آنگاه که جمشید پیروز می‌شود و جهان را غرق سلامت و نعمت می‌کند و از همین رو روزی نو آغاز می‌شود. هرچه هست در همه این پیشینه‌ها نوروز با امید و آغاز و بهروزی گره خورده و همراه جشن و سرور بوده است.

نامه‌های خانم پاییز و آقای بهار

نامه‌های خانم پاییز و آقای بهار

مطلبی که در اینجا به اشتراک گذاشته‌ایم را دوست نوجوانمان حلما آقازاده برای وینش ارسال کرده است. یک نامه‌نگاری لطیف به نام “نامه‌های خانم پاییز و آقای بهار”، امیدوارم دوست داشته باشید. و شما هم نوشته‌هایتان را برای وینش ارسال کنید.