سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 22 مهر 1402

جلد اول را در زندان نوشت.

فهرست غیرقابل پیش‌بینی مهمانان!

واقعا فکر می‌کنم مشخص‌ترین نقطه قوت این کتاب همین بود. غیرقابل پیش بینی بودن ! به خصوص اواخر کتاب، من دیگر نمی دانستم انتظار چه چیزی را داشته باشم و انقدر کنجکاو و هیجان زده بودم که 100 صفحه‌ی آخر را یک ریز خواندم ! هر چقدر که سعی می‌کردم اتفاقات بعدی را حدس بزنم ، حدسم اشتباه از آب در می آمد و کتاب دوباره موفق به شوکه کردنم می شد.