سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 18 آبان 1401

چطور سوزان سانتاگ به من فکر کردن آموخت

آ. او اسکات، منتقد، در این مقاله که در تاریخ 8 اکتبر 2019 در نیویورک تایمز منتشر شده است به تاثیر شگرف سوزان سانتاگ بر زندگی او به عنوان یک منتقد می‌پردازد. تاثیری درازمدت بر زندگی او به عنوان یک روزنامه‌نگار. اسکات می‌نویسد چه نیازی به دیدن سونتاگ داشت وقتی کتاب‌هایش هست و او آن‌ها را در زمانی که باید خوانده؟