وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

روز: 30 شهریور 1401

شهریار

سر به سرِ نازنین شهریار

شعر معروف ولی حالا چرا از سروده‌های شهریار را برای سربه‌سر گذاشتن این هفته انتخاب کرده‌ایم. ببینید چقدر با این غزل عاشقانه فارسی آشنایید.

ایتالو کالوینو

ایتالو کالوینو، نویسنده صاحب سبک ایتالیایی در رشته ادبیات درس خواند و کارش را از همکاری با روزنامه‌ها و مجلات شروع کرد. خیلی زود سبک ویژه خودش را که همراه با لحنی طنزآمیز بود پیدا کرد و ژانرهای مختلفی را در کارهایش آزمود، از داستان تا مقاله و سفرنامه.