وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

روز: 11 شهریور 1401

انگیزه رهبری

رهبری یعنی به پیش بردن افراد

در کتاب« انگیزه‌ی رهبری» پاتریک لنچونی در قالب داستانی پرکشش در مورد مدیرعاملی که به زودی قرار است اخراج شود می‌نویسد. در قالب این داستان ویژگی‌های اصلی برای رهبری یک مجموعه را برمی‌شمارد وظایف مدیرعامل که نباید از آنها پرهیز کرد این پنج مورد است: ۱- برگزاری جلسات عالی ۲- مدیریت تیم مدیریتی ۳- مدیریت تک تک اعضای تیم مدیریتی ۴- داشتن گفت‌وگوهای پردردسر ۵- اطلاع رسانی پیوسته و پیاپی خط‌مشی‌ها به کارمندان.