وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

روز: 10 شهریور 1401

عباس معروفی

عباس معروفی و یک عمر تلاش

عباس معروفی صبح روز 10 شهریور بعد از یک دوره دوساله بیماری در آلمان از دنیا رفت. معروفی نویسنده‌ای فعال و برونگرا بود و علاوه بر رمان‌هایی که نوشت -«سمفونی مردگان» (1368)، «سال بلوا» (1371)، «پیکر فرهاد» (1381)، «فریدون سه پسر داشت» (1382)، «تماماً مخصوص» (1389) و «نام تمام مردگان یحیی است» (1397)- به خاطر انبوه فعالیت‌های اجرایی (در کانون نویسندگان)، مطبوعاتی (انتشار مجله گردون)، ادبی (جوایز گردون و تیرگان) و کتابفروشی محبوبی که در برلین اداره می‌کرد به یاد آورده می‌شود.

نازنین داستایفسکی

«نازنین» داستایفسکی؛ قصه یک خودکشی

داستایفسکی نازنین را سال 1886، بعد از نوشتن بیشتر آثار درخشانش و پنج سال قبل از مرگش نوشت. نازنین نه از روی خام دستی، که اتفاقاً آگاهانه به شکلی نوشته شده که با دیگر آثار نویسنده فرق داشته باشد. انگار اینچنین نوشتن – به زمان نوشته شدن نازنین دقت کنیم: حدود 150 سال قبل – باری بر دوش داستایفسکی بزرگ بوده که باید بر زمین می‌گذاشته. داریم درباره زمانی صحبت می‌کنیم که شنیدن صدای فکر راوی با تغییر ناگهانی زمان، مکان و اتفاقات قصه بدون هیچ پیش زمینه‌ای، برای نویسنده عملی نوآورانه بود. داستایفسکی اما، پیش از مرگ این ریسک را کرد.