سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 15 تیر 1401

شنگل و منگل

ورژن طنز شنگول و منگول

مجموعه‌ی 4 جلدی ماجراهای شنگل و منگل و چنگل یک بازآفرینی طنز از قصه‌ا‌ی عامیانه و قدیمی است که برای ایرانیان آشناست و بچه‌ها هم آن را شنیده‌اند، با حضور همان شخصیت‌ها اما این بار با شخصیت‌پردازی تازه و اتفاقات جدید و لوکیشن‌های امروزی. در این مجموعه می‌توان به نوعی تغییر نسل و هویت نسل جدید را دید.

حافظ

سر به سر غزلیات حافظ

چند بیت از یکی از غزل‌های حافظ را انتخاب کرده‌ایم. نسخه انتخابی ما با نسخه حافظ تصحیح قزوینی تفاوت‌هایی دارد. اگر اشتباهات نسخه ما را پیدا کنید، بخاطر جلوگیری از تحریف غزل حافظ، جایزه خواهید گرفت.