سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 19 خرداد 1401

پسری روی کاغذ زندگی

در ستایش زندگی

همه‌ی انسان‌ها در لحظه‌های خاصی از زندگی به این پرسش رسیده‌اند که چرا به این دنیا آمده‌اند؟ پیتر کارناواس در این کتاب به ظاهر ساده مخاطب را در برابر این سوال قرار می‌دهد که آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ و چطور می‌توان چیستی زندگی را دریافت؟ در یک صبح آرام، خیلی اتفاقی پسر کوچولویی روی کاغذ می‌افتد و اندک‌اندک جهان او شکل می‌گیرد و زندگی‌اش آغاز می‌شود. موجوداتی سر می‌رسند و هرکدام بخشی از سفیدی کاغذ را پر می‌کنند. پسرک کتاب پسری روی کاغذ با جریان زندگی همراه می‌شود، ماجراجویی می‌کند اما همچنان پرسشی حل‌نشده در ذهن او باقی می‌ماند. چرا وسط این کاغذ افتاده؟ شاید اگر از کاغذ بیرون بپرد پاسخ خود را بیابد.