سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 11 خرداد 1401

خانه‌ای پر از فیل

دوستانی بهتر از برگ درخت

حضور دوستان خیالی در زندگی کودکان بخشی از فرایند رشد آن‌هاست. بچه‌ها به پری‌ها، بابانوئل، غول‌ها و هر موجود غیرواقعی دیگری که بتوانید فکرش را بکنید، کاملاً باور دارند. دوستان خیالی هم استثناء نیستند. آن‌ها می‌توانند در هر شکل و اندازه‌ای ظهور کنند و گاهی براساس شخصیت‌هایی که کودک از قبل می‌شناسد شکل می‌گیرند؛ یک اسباب بازی، کاراکترهای داستانی یا گاهی تصورات خود کودک می‌تواند آن‌ها را وارد زندگی‌شان کند. این موضوع محوری کتاب خانه‌ای پر از فیل است.