سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 6 خرداد 1401

رمان کاتوره آمدیم دیریاب

زیبای دیریاب

زندگی همه‌ی آدم‌های رمان «کاتوره» مرتب و به‌قاعده است. دوستان‌شان هم آدم حسابی هستند. آدم‌های خوب و معقول و متمدن. اما چیزی زیر پوست این زندگی مرتب در حال رشد است. کاتوره با وجود داستان سرراست و ساده و امیدبخشی که دارد، با وجود شخصیت‌های خون‌گرم و مثبت‌اندیش و معمولی‌ای که دارد، سرمایی گزنده در جان آدم می‌ریزد. «کاتوره» رمانی است درباره‌ی مرگ. مرگ بی‌آنکه خودش را به رخ بکشد، جلوه‌گری کند یا خودنمایی کند در تمام نسوج رمان نشت کرده است.

نامه‌هایی درباره ایران و ترکیه آسیا قجر

ایران قجری از نگاه ناظر فرانسوی

تانکوانی (tankoani) به همراه کاروانی که فرستاده ناپلئون امپراتور فرانسه بود در میانه جنگ‌های ایران و روس به ایران آمد و به‌خصوص چون به زبان‌های خاورمیانه و خصوصاً فارسی تسلط داشت روایتی جالب از ایران اوایل عصر قاجار ارائه می‌دهد. تانکوانی ایرانیان را در میان سایر ملل خاورمیانه کمتر متعصب و بیشتر آماده تغییر و پذیرش فرهنگ مدرن می‌بیند اما انتقادات او از جامعه ایران در اوایل قرن نوزدهم اصلاً کم نیست.