سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 4 بهمن 1400

شهرت

مدیریت شهرت، پس از مرگ نویسنده

رواقیون اعتقاد داشتند آینده به آن‌ها ربطی ندارد. تا وقتی زنده‌ام که هستم و وقتی مُردم دیگر چه اهمیتی دارد. اما فیلیپ راث و بعضی دیگر از نویسندگان نقطه مقابل رواقیون هستند و می‌خواهند شهرت‌شان را پس از مرگ هم کنترل کنند و دسترسی زندگی‌نامه‌نویس‌ها به آرشیوهایشان را مدیریت کنند. از طرفی پیشبرد کار زندگی‌نامه‌نویس‌ها از طریق اسنادی هم هست که در اختیار خانواده‌های این‌هاست و آن‌ها درمورد تصویر نزدیکان‌شان بسیار حساسند. همه این مباحث به واسطه مشکلاتی که امسال در راه زندگی‌نامه فیلیپ راث به وجود آمد دوباره مطرح شده است.

مرگی بسیار آرام

هیچ مرگی طبیعی نیست

روایت بیماری سرطان مادر سیمون دوبووار و رنج‌هایی که متحمل می‌شود، موضوع اصلی این کتاب جیبی و کم‌حجم است که در ۱۲۰ صفحه نوشته شده است. اما این تمام ماجرا نیست، چراکه پرده از رازآلودترین بخش زندگی نویسنده نیز برمی‌دارد و آن سختی‌هایی است که در دوران نوجوانی کشیده و مقصر همه‌ی آن‌ها را مادرش می‌داند. سیمون دوبووار در سوگ مادرش می‌گرید، او هم برای نوجوانی‌اش که توسط مادرش تباه شد اندوهگین است و هم برای مرگش. مرگ مادر او مرگی بسیار آرام بود.