وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

روز: 8 دی 1400

هستی

چهره‌ی زشت و خشن جنگ

قهرمان داستان یعنی هستی، دختری است متفاوت که در سال‌های زمان جنگ تحمیلی زندگی می‌کند. هستی دختری قوی و پرجنب‌و‌جوش و طبق نظر پزشک داستان بیش‌فعال است. او دوست ندارد خودش را با دنیای معمول دخترانه سازگار کند و به طرف ورزش‌ها و سرگرمی‌هایی که در آن زمان هنوز بین دخترها و زنان جا نیفتاده بود، جذب می شود.

ادبیات علیه استبداد

داستانِ پاسترناک، ژیواگو، شوروی و بلوک غرب!

پاسترناک از نسل آخرین نویسندگان بزرگ روس و از آن دست روشنفکران روسی بود که شعر برایش اهمیتی بیشتر از سیاست داشت. ادبیات علیه استبداد مربوط به سرنوشت عجیب رمان مشهور او «دکتر ژیواگو» است، در دورانی که ادبیات هنوز این قدرت را داشت تا در برابر استبداد بایستد، مقهور وحشت نشود و جهان را به هیجان بیاورد.