سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 25 آذر 1400

کوهستان

5 کتاب درباره کوه و کوهنوردی

کوه و کوهنوردی از موضوعات جذاب برای بسیاری از افراد هستند، گاه به عنوان ورزش و گاه به عنوان علاقمند. سراغ کتاب هایی رفته ایم که از جنبه های مختلف با این موضوع درارتباطند، خواه ثبت یک تجربه ویژه در کوهنوردی باشد یا داستان هایی که در فضای برف و کوهستان می گذرد.

وینش‌ویدیو

چرا وینش‌ویدیو؟

شاید پرسش مستقیم وینش این باشد که چگونه آدم‌هایی که کمتر به فکر مطالعه هستند را تشویق کند که شروع به کتابخوانی کنند. اما وینش ویدئو در پی اقدامات تئوریک برای کتابخوان کردن نیست، دوست دارد قصه بگوید و بشنود.

جلال آل احمد جلال آل‌احمد

5 کتاب از جلال آل‌احمد

جلال آل احمد بی شک از نویسندگان تاثیرگذار معاصر است و سبک و نگاهش بر نویسندگان بسیاری پس از او اثر گذاشت. خواندن آثارش هم از وجه ادبی حائز اهمیت است و هم تصویری از دوران و شرایط سیاسی و اجتماعی سال های حیاتش را نشان می دهد.