روز: 15 آبان 1400

مرد عمل

چراهای دردسرساز

«هیرپل مرد عمل بود! به همین دلیل قبل از انجام دادن هرکاری از خودش می‌پرسید چرا باید این کار را انجام بدهم؟ برای چی؟ چرا؟ او در مورد دلیل هرچیز از خودش سوال می‌کرد: هرچیزی که می‌دید، هرچیزی که می‌شنید، هرچیزی که می‌خواند، هرچیزی که احساس می‌کرد، هرچیزی که…»

ژن تاریخ خودمانی

ژن خوب، محیط خوب

در همه‌ی علومِ رفتاری از روان‌شناسی و روان‌پزشکی تا علومِ شناختی و فلسفه‌ی ذهن، دوگانه‌ی «طبیعت و تربیت» (یا ذات و محیط) بسیار پررنگ است؛ و این پرسش بنیادی خودنمایی می‌کند: دلیلِ رفتارهای انسان‌ها ذاتِ آن‌ها است یا موقعیتی که در آن قرار می‌گیرند؟ نویسنده‌ی کتابِ ژن: تاریخ خودمانی بر این باور است: همانطور که واحدِ تشکیل دهنده‌ی دنیای فیزیک اتم است، کوچکترین واحدِ سازنده‌ی دنیای زیستی هم ژن است. پس برای شناختِ دنیای زیستی به سراغِ سازنده‌ی آن می‌رویم تا «در چشمانِ خالق‌مان نگاه کنیم.»