سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 25 اردیبهشت 1400

راز جنگل هزاردستان تاب‌

تاب‌آوری با ادبیات

قصه‌ای که لوسی استرینج در «راز جنگل هزارداستان» برایمان تعریف می‌کند، در چارچوب‌ معمولِ رمان‌های واقع‌گرا اتفاق می‌افتد و او داستانی قدیمی و تاریخی را به شیوه‌ای جذاب روایت می‌کند. جنگ جهانی دوم و اثرهای عمیق آن بر روح و روانِ بازماندگان و تأثیری که بر گسترش و رشد علم روان‌شناسی گذاشت، دغدغه‌ای اصلی اوست تا بگوید صلح صرفاً به معنای عدم وجود جنگ نیست و قضیه پیچیده‌تر از این است.

نقد

چرا نقد؟

نقد کلمه‌ی جنجال برانگیزی است. بسیاری از همکاران به ما یادآور می‌شوند که نقد با غر زدن و ایرادگیری متفاوت است، و خاطر نشان می‌کنند که آیا آگاهیم بیشتر افراد کلمه نقد را این‌گونه می‌فهمند؟