سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 18 اردیبهشت 1400

هرس جنگ

جنگ که تمام شد…

«جنگ که تمام شد…» این جمله را می‌توان ابتدای هر پارگراف هرس گذاشت. نسیم مرعشی از جنگی می‌گوید که تا عمق جان آدم‌های خوزستان نفوذ کرده است. نفوذی آنچنان خردکننده که دیگر بعد از جنگ هیچ به روال معمول خود برنگشت. زندگی که بعد از جنگ زندگی نیست، درست مثل خرمشهر و آبادانی که از رونق افتادند و شب‌های‌شان خالی از ستاره شد. اما این تنها درد نویسنده نیست. این بک‌گراندی است که نویسنده انتخاب کرده است تا درد بزرگتری را به تصویر بکشد.

نیوبری پدرم باد، نه بادی

شاید او پدرم باشد!

باد، پسربچه‌ی یتیم، قهرمان رمان «باد نه بادی» به این فکر می‌افتد که از یتیم‌خانه فرار کند و به دنبال پدرش بگردد. او تنها یکی دو عکس ناشناس و چند اعلامیه‌ی کنسرت از مادرش به یادگار دارد. کنسرت خواننده‌ای معروف به نام هرمان ئی کالووی که باد حدس می‌زند پدرش باشد. پس چمدان را برمی‌دارد و راه می‌افتد.