سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 4 اردیبهشت 1400

پاسخی بر یک نقد

پیشتر نقدی داشتیم بر کتاب «مارکسیست‌های ایده‌آلیست» که روی اشتباهاتی در این کتاب متمرکز شده بود و نویسنده مقاله، امین سبحانی، تعدادی از این اشتباهات را برشمرده بود. حالا فرزاد روشنایی نویسنده کتاب «مارکسیست‌های ایده‌آلیست» جوابیه‌ای در پاسخ به نقد فوق الذکر برای وینش فرستاده‌اند که این جوابیه را هم لازم دیدیم منتشر کنیم. در مجموع، وینش از بحث بین نویسنده و منتقد استقبال می‌کند و امیدوار است چنین گفتگویی به درک بهتر موضوعات منجر شود.

و باز هم سفر

سفر به سمت خودشناسی

کتاب بسیار نمادین است. کولی‌ها، پیرمرد فکور، عرفان مسلکی و استفاده از موسیقی که در داستان‌های دیگر ناصر یوسفی هم می‌بینیم در رمان و باز هم سفر به شکل اعلا خودنمایی می‌کند. رمان سعی دارد نوجوانان را با تجربه‌های جدید آشنا کند و آن‌ها را به سمت خودشناسی و چالش‌های پیش روی بزرگسالی سوق دهد.