سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 6 فروردین 1400

عشق راز اعداد یک روز بلند و طولانی

راز اعداد

یک روز بلند طولانی کتابی است برای جویندگانِ امروزیِ عشق. کتابی برای جوانان عصر بازی‌های رایانه‌ای که تا پاریس رفتن برایشان ساده‌تر است تا رسوخ کردن به قلب موجودات ناشناخته‌ای که در خانه، محله، شهر یا حتی کره زمین زندگی می‌کنند.