سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 29 آذر 1399

سرنخی برای فلسفیدن

شخصیت محوری هر سه کتاب پسر بچه‌ای است که در مواجهه با سه موقعیت جدید پرسش‌هایی برایش مطرح می‌شود. کتاب‌ها قصه‌ای کلاسیک ندارند بلکه به دنبال پاسخ سوالی در حرکتند. یک سوال برای پسربچه‌ی کتاب به وجود می‌آید و در پی پیدا کردن آن راه‌های مختلفی را طی می‌کند. این‌گونه کتاب‎ها که داستانی را تعریف نمی‌کنند، خواندن‌شان نیاز به همراهی مربی یا والدین دارد. هر صفحه‌ از کتاب به مثابه‌ی گام‌هایی است برای رسیدن به پاسخ پرسشی که مطرح شده است. این کتاب را هشت ناشر با هشت مترجم متفاوت و گاه با اسامی مختلف چاپ کرده‌اند.

تبلیغات

چگونه برای کالاهایمان تبلیغات جذاب و مؤثر بنویسیم؟

کتاب ادبیات تبلیغ… به قلم رابرت. دبلیو. بلای، با این مقصود نوشته‌شده که افراد را در راه آفرینش تبلیغاتی که پرکشش و تأثیرگذار هستند، یاری دهد؛ تبلیغاتی که توجه عموم افراد را به دنبال دارد، پیام خود را به‌روشنی عیان می‌کند و همچنین خریدار را برای خرید کالا نه‌تنها ترغیب، بلکه قانع می‌سازد. به همین منظور این کتاب مجموعه‌ای است از نقطه نظرات، راه‌ها و قوانین حاکم بر دنیای تبلیغات.