روز: 26 آبان 1399

دفاع از جیکوب

دادستانی که کودکش متهم اصلی قتل است

دفاع از جیکوب روایتی است پیرامون چالش‌های پیش روی یک دادستان باهوش و کاربلد، اما بی‌خبر از واقعیت‌های زندگی پسرش! در این رمان دو جهان به صورت موازی پیش می‌روند. یکی جهان حقوق کیفری و رقابت‌های رایج در بین دادستان‌ها و آن دیگری، جهان تربیت کودکان در مناطق حومه‌ی شهری آمریکا!

باراک اوباما

تاریخچه‌ی مختصر کتاب‌های خاطرات رؤسای جمهور آمریکا

کتاب‌های خاطرات هم مانند دیگر متن‌هایی که عمدتاً برای پیش‌برد کارزار انتخاباتی روسای جمهوری نوشته شده‌اند، این روزها دیگر جزء استاندارد کارنامه‌ی روسای جمهوری هستند. اما پژوهشگرانی که درباره‌ی نهاد ریاست جمهوری تحقیق می‌کنند به ما می‌گویند که نوشتن کتاب توسط روسای جمهوری تحول تاریخی نسبتاً جدیدی است. اوائل انتشار خاطرات یک رئیس‌جمهور در زمان حیاتش زشت بود و خودستایی به حساب می‌آمد. هفته‌ی آینده جلد اول خاطرات دوران ریاست جمهوری باراک اباما با عنوان  سرزمین موعود به کتابفروشی‌ها می‌رسد. چطور کتابی‌ست این کتاب؟ خیلی‌ها دنبال پاسخ این سوال هستند.