سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 17 آبان 1399

ارتباطات انسانی

برای بهبود روابط انسانی

رابرت بولتون در پیشگفتاری که بر کتابش نوشته است، تأکید می‌کند که این کتاب «برای افرادی نوشته‌شده که تمایلی قوی به بهبود روابطی دارند که همراه با رویکردهای رابطه‌های مطرح‌شده در کتاب تجربه خواهند کرد». ازنظر بولتون صرف خواندن این کتاب فایده بسیار اندکی خواهد داشت، اما کسانی که این مهارت‌ها را با پشتکار و به شکل خلاق در زندگی روزمره خود به کار می‌برند، متوجه تحول مهمی در روابطشان خواهند شد.