سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 16 مهر 1399

مفالطه

هنر حرف حساب زدن

کتاب تصویری استدلال‌های بد از هنری فراموش‌شده به اسم «حرف حساب زدن» می‌گوید. این کتاب به قول نویسنده‌اش علی الموسوی برای تازه‌واردان به حوزه‌ی استدلال منطقی نوشته شده است. الموسوی رایج‌ترین خطاهای استدلال را جمع‌آوری کرده و هم‌خوان با تصاویر کتاب به بررسی خطاهای آن استدلال پرداخته است.

به آن‌ها که از یاد دنیا فراموش‌اند

آزار کلامی نسبت به کودکان شاید چندان برایمان عنوان آشنا و قابل درکی نباشد. برای همین این‌که چطور و به چه علت مترجمی چنین کتابی را برای ترجمه انتخاب کرده جالب است. نیوشا صدر از ماجرایی می‌گوید که انگیزه ترجمه این کتاب شده و هدفی که از ترجمه‌اش داشته است.

آن لاموت

خواندن با چشمان یک نویسنده

این کتاب فقط راهنمای نویسنده شدن نیست. با خواننده‌جماعت هم حرف دارد: «نویسنده شدن می‌تواند زندگی شمای خواننده را عمیقاً عوض کند. پس از آن، با وقوف به این‌که نوشتن چقدر دشوار است – به ویژه، با وقوف به کار دشواری  که انجام شده تا در نهایت سهل به نظر برسد- اکنون فرد می‌تواند با تمرکز و درک ارج‌ شناسانه‌ی عمیق‌تری بخواند. رفته رفته با چشمان یک نویسنده می‌خوانید.»