سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 6 مهر 1399

فروید ذره‌‌بینی برای یافتن خود

ذره‌‌بینی برای یافتن خود

فروید، لکان و در کنار آن‌ها یونگ، کسانی هستند که از حیطه‌‌ی روان‌‌شناسی به شهرتی فراتر از شهرت در یک رشته‌ی خاص رسیده‌‌اند. تاثیر آن‌ها نه فقط در یک حرفه که به زیرساخت‌های فکری بشر گسترش یافته است. آن‌ها فقط نظریات روان‌‌شناسانه برای درمان اختلالات روانی ارائه نکردند؛ کار آنها بالاتر از درمانِ صرف بوده و  به جهان بینیِ بشر شاخ و برگ دادند. فروید عصب‌‌شناسی آلمانی و بنیان‌‌گذار روان‌‌کاوی بود و ژان لکان پزشک و روان‌‌کاو فرانسوی بر ستون‌‌های تفکر فروید بنایی دیگر ساخت و تحولی در این رشته ایجاد کرد.