سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 31 شهریور 1399

هاشمی‌نژاد عیارسنجیِ

عیارسنجیِ نقدِ کتاب

امروز نقدهای بسیاری در مورد آثار بزرگ ادبیات معاصر نوشته می‌شود، اما این آثار در دوران پیدایش خود، چگونه به بوته‌ی نقد می‌آمدند؟ این اثر مجموعه مقالاتی در زمینه‌ی نقد ادبی داستان‌های روز فارسی ست که طی دهه‌ی چهل و پنجاه توسط قاسم هاشمی‌نژاد نوشته و در آن آثار شاخصی چون سووشون، شازده احتجاب، طوطی و… تحلیل و بررسی شده‌اند. این نقدها که اغلب با دیدگاهی مناقشه­‌برانگیز و با شناخت از اسلوب رمان‌نویسی نوشته شده‌اند، توسط جعفر مدرس‌صادقی با هدف وارد کردن روح انتقادی به جامعه‌ی امروز ادب فارسی گردآوری شده است.

مندنی‌پور

مندنی‌پور و نوش‌آذر «بانگ» را منتشر می‌کنند

شهریار مندنی‌پور و حسین نوش‌آذر دو نویسنده مطرح دهه‌های هفتاد و هشتاد ایران که خارج از کشور سکونت دارند، «بانگ» را منتشر می‌کنند. اما نه روی کاغذ، بلکه در صفحات مجازی وب. و به دور از محدودیت‌های کاغذ و مجوز.
سایت بانگ در زمینه ادبیات داستانی فعالیت خواهد کرد و گردانندگان آن تاکید می‌کنند که «بانگ» یک رسانه شهروندی نیست، بلکه «یک رسانه ادبی در مفهوم خاص آن است که پیش از این در حلقه‌های ادبی سراغ داشتیم.» تعریفی که به هر حال نشریاتی مانند «گردون» و «آدینه» را به ذهن متبادر می‌کند.

مانیفست، متنی همچنان زنده

بابک احمدی در کتاب دگرگونی جهان در پی پاسخ به این پرسش‌ها است که «قدرت این متن در چیست؟ کدام بخش از مباحث آن هنوز زنده و مفید است و کدام بخش کهنه شده یا تجربه‌ی تاریخی نادرستی آن را ثابت کرده است؟…»