روز: 1 شهریور 1399

کلیله و دمنه

میان سیاهی و سپیدی

معمولاً آن‌چه نسخه‌های مختلف یک قصه را از هم متمایز می‌کند، مخاطب مورد نظر و هدف اثر است. هرچند به نظر می‌رسد ریشه‌ی حکایت خرگوشان چشمه‌ی ماه به حکایت‌های آموزشی برای پرورش شاهزاد‌گان برمی‌گردد، اما منظور از مخاطب در این متن، تنها از نظر رده‌ی سنی نیست و مخاطب در نمایی کلی‌تر از مجموع زمان، مکان و فرهنگ است.

در باب پیچیدگی انگیزه، معنا و لذت

دن آریلی که قبلا در ام‌آی‌تی و حالا در دانشگاه دوک استاد روانشناسی و اقتصاد رفتاری است برای نشان دادن پیچیدگی انگیزه پیشنهاد می‌کند که معادله‌ای برای انگیزه بنویسیم. به عقیده او احتمالاً چیزی شبیه این خواهد بود: انگیزه= پول + دستاورد + رضایت + هدف + احساس پیشرفت + تأمین بازنشستگی + توجه به دیگران + میراثی که از شما به جا می‌ماند + تعداد بچه‌های کوچکی که دارید + احساس غرور. کتاب به اینکه سازمان‌ها چطور انگیزه کارکنان‌شان را نابود می‌کنند، به لذت ساختن، نقش منفی پول در انگیزه و به میل دیوانه‌وار به جاودانگی نمادین می‌پردازد.

نمایه کتاب

استفاده از کتاب

بسیاری از کتاب‌ها هستند که کامل نمی‌خوانیم. بسته به موضوع مورد نظر یا چیزی که در جستجوی آن هستیم، بخش‌هایی از کتاب را مطالعه می‌کنیم. این‌جاست که اهمیت قسمت‌هایی مثل مقدمه، فهرست و نمایه برایمان معلوم می‌شود. اما آیا کتاب‌های الکترونیکی یا چاپی مزایای متفاوتی در این زمینه دارند؟