سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 25 تیر 1399

نیما برای کودکان نود

شعر نود ساله‌ی نیما برای کودکان

سال‌ها اشعار شاعرانی مثل خیام و نیما یوشیج در کتاب درسی ادبیات فارسی در مدارس وجود داشت اما از شروع سال تحصیلی ۹۸ خبر رسید که آثارِ بعضی از این شاعران از کتاب درسی ادبیات حذف شده است. مساله این‌جاست که کودکان امروز چگونه می‌خواهند با این بزرگان ادبیات فارسی آشنا شوند؟ در کتاب بچه‌ها بهار کودکان با بخش کوچک و البته مهمی از ادبیات معاصر ایران خواهند شد. کتاب بچه‌ها بهار به تازگی از سوی شورای کتاب کودک به عنوان اثر برگزیده سال ۹۷ در بخش تصویر انتخاب شد.

شیلی راه راه های برگشتن به خانه

راه‎‌ها و بیراهه‌های مشترک برگشتن به خانه

«بله، پینوشه دیکتاتور بود، آدم هم کشت، اما دست کم تو دوره‌ش نظم و انضباط برقرار بود.» با چنین روایت‌ها، اتفاقات و اظهارنظراتی به خوبی آشنا هستیم. مردم در جوامع تحت سلطه حکومت‎های دیکتاتوری حتی بعد از آزادی راه درازی در پیش دارند تا آن دوران سیاه را پشت سر بگذارند. از این نقطه نظر که سامبرا در راه‌های برگشتن به خانه چنین چیز آشنایی را که ما نیز با آن درگیر هستیم، مورد توجه قرار داده، خواندن این کتاب کوچک اما عمیق می‌تواند جذابیت دو چندانی برای خوانندگان فارسی زبان داشته باشد.

پادکست‌های معرفی کتاب: صداهایی برای کلمات

پادکست‌های زیادی هستند که انتخاب کتاب را برای مخاطبان آسان می‌کنند؛ با شرح مختصری از حال و هوای یک اثر، محتوا و ساختار یک کتاب. در این گزارش نُه پادکست معرفی کتاب در فضای فارسی‌زبان معرفی می‌شوند.