سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 7 تیر 1399

کتاب تصویری سنجاب کوچولو

زندانی برای سنجاب کوچولو

زباله‌هایی که در طبیعت می‌اندازیم، چه بلایی بر سر گونه‌های گیاهی و جانوری می‌آورد؟ در این کتاب همه‌چیز از یک بطری شیر شروع می‌شود اما خواننده قدم به قدم همراه این بطری شیر و سنجابی که در داخلش گیر کرده، حرکت می‌کند و با پیامدهای تلخ رها کردن زباله‌ها در طبیعت آشنا می‌شود.

ژیژک عالمگیر؛ کووید ۱۹ جهان را تکان می‌دهد

کمونیسم یا بربریت، به همین سادگی!

ژیژک در پی پاسخ به این پرسش است: «چه اشکالی در سیستم ما وجود دارد که به رغم هشدارهایی که دانشمندان از سال‌ها قبل داده‌اند، در برابر این فاجعه غافلگیر شدیم؟»