سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 28 خرداد 1399

تو یک جهانگردی

همه‌­ی ما جهانگردیم

کتاب تو یک جهانگردی کتابی تصویری است. کتاب، داستان خواهر و برادری را روایت می­‌کند که با ویرانی خانه‌­شان در گرماگرم جنگ سفری را آغاز می‌­کنند. سفری پر رنج و پر زحمت به امید رسیدن  به جایی که زندگی در آن راحت‌­تر باشد.

کودکان کارگر کودک کار

نگاه فرادستانه‌ی ما به کودکان کارگر افغانستانی

انگار لال شده بودم… عنوانش را از تکه‌ای از داستان بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری صمد بهرنگی وام گرفته است اما عنوان فرعی کتاب گویای موضوع آن است: «یک مردم‌نگاری از کودکان کارگر افغانستانی در تهران». کتاب مجموع ۹ جستار از سپیده سالاروند است در تجربه‌‌ی میدانی‌اش از دمخور شدن با کودکان کارگر افغانستانی در مکان‌هایی چون خانه کودک ناصرخسرو، گود زباله‌ی سعید و… مفهوم «فرادستی» و «فرودستی» در قلب مفاهیم این کتاب قرار دارد. در جای جای جستارها، سپیده سالاروند نگاه فرودستی و فرادستی را عیان می‌کند و آسیب‌های آن را گوشزد می‌کند.

کتاب محل مطالعه

محل مطالعه

معمولاً کجا کتاب می‌خوانید؟ در خانه یا کتابخانه‌های عمومی؟