سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 24 بهمن 1398

روز عاشقان

در عشق کوش و مستی

روز عاشقان روایت دیگری از عشق است برای عاشقان؛ برای کسانی که عشق را مقدس می‌دانند و به آن احترام می‌گذارند. نویسنده عشق را دارای سه مرحله می‌داند که به‌اختصار به هرکدام از آن‌ها پرداخته است: آسیب‌شناسی عشق، ثبعات عشق و اعتلای عشق! و تأکید می‌کند که مهم‌ترین مرحله‌ی هر عشق مرحله‌ی آخر یعنی اعتلای عشق است.

کرگدن

آخرین آدم در دنیای کرگدن‌ها

کرگدن اوژن یونسکو آینه‌ی تمام‌نمایی از جامعه‌ای است که دیگر نمی‎داند چه چیزی طبیعی است و چه چیزی نه. در صفحه‌ی ۴۳ کتاب، برانژه (شخصیت اصلی نمایشنامه) خطاب به دوستش ژان جمله‌ای می‎گوید که شاید بتوان آن را شالوده‌ی کل نمایشنامه دانست. «اصلا زندگی کردن یک چیز غیرعادی است.» بسیاری معتقدند تمام حرف یونسکو در نمایشنامه‌ی کرگدن نفی حکومت‎های توتالیتر است.