سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 22 دی 1398

شرم دارم از داشتن قلبی به این سپیدی

داستان زندگی هر آدمی منحصربه‌فرد به نظر می‌آید، با رازهایی که یا یک روزی درباره‌شان حرف خواهیم زد یا نخواهیم زد. اما واقعا چقدر هرکدام با رازها و انتخاب‌های‌مان انسان‌هایی ویژه هستیم؟ شاید همه آن چیزی که برای دانستنش تلاش می‌کنیم، و بدون دانستنش نیز در زندگی‌مان جریان دارند، مکرراتی هستند که همه ما را شبیه یکدیگر می‌کنند، سرگردان در دایره‌ای که صحبت کردن از دیروز و فردا تنها تغییر جهت نگاه است.

لذت خواندن در عصر حواس پرتی

دلم برای ذهن قدیمی‌ام تنگ شده است

عادات خواندن ما با ظهور وسایل الکترونیکی تغییر کرده، همواره لیست‌‌هایی وجود دارند که به ما می‌‌گویند چه کتاب‌هایی را باید بخوانیم اما به عقیده‌‌ی آلن جیکوب، استاد ادبیات انگلیسی و نویسنده‌‌ی کتاب، اولین قدم برای خواننده شدن این است که لیست‌‌ها و باید و نباید‌‌ها را به کلی دور ریخت و بر اساس هوس کتاب خواند. او به دانشجویانش همیشه توصیه می‌‌کند: «هر چه هوس می‌کنی بخوان.»