سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 19 شهریور 1398

علوم سیاسی پایان تاریخ

فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ را به تعویق می‌اندازد

فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی، مدعی است میل گروه‌های هویتی برای به رسمیت شناخته شدن خطر اصلی برای لیبرالیسم است. چیزی آن بیرون وجود دارد که لیبرالیسم را دوست ندارد و برای بقای نهادهای آن دردسر درست می‌کند.
فوکویاما فکر می‌کند که می‌داند آن چیز چیست و پاسخ او در عنوان کتاب تازه‌اش خلاصه شده است، هویت: مطالبه‌ی کرامت و سیاست ناخشنودی. فوکویاما می‌گوید تقاضا برای به رسمیت شناخته شدن، نارضایتی‌های معاصر از نظم جهانی لیبرال را توضیح می‌دهد.

کتاب فوکو در ایران

فیلسوفی که سر موضع ماند

فوکو نه تنها از موضعش نسبت به انقلاب ایران برنگشت بلکه نظراتش درباره آن را پایه‌ای برای بازاندیشی روشنگریِ کانتی و ارائه نظریاتی قرار داد که از آن‌ها به دوره دوم فکری فوکو تعبیر می‌شود. کتاب را بهروز قمری تبریزی به انگلیسی و برای مخاطب انگلیسی‌زبانی نوشته است که برخلاف مخاطب ایرانی با مساله هیچ نوع درگیری عاطفی ندارد.

ادبیات جنایی‌خوانی

گزارشی از جلسات جنایی‌خوانی

ادبیات جنایی در دنیا گرچه مخاطبانی به اندازه‌ی رمان‌های عاشقانه یا حتی برخی فانتزی‌های حماسی‌ ندارد اما معروف است که مخاطبانش وفادارترین و پیگیرترین مخاطبان هستند. پنج‌شنبه اول هرماه، دوست‌داران ادبیات جنایی در محل کتابفروشی نشر رود گردهم می‌آیند. یک کانال تلگرامی و یک مجله آنلاین هم دارند. در جای جای این شهر گروه‌های کوچک و معطوف به هدف کتاب‌خوانی فعالند. وینش قصد دارد این گروه‌ها را معرفی کند.