سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 19 تیر 1398

نقشه‌ی کلان در جهان کنونی چگونه می‌توان از خوش‌بینی به آینده‌ی نوع بشر سخن گفت

در جهان کنونی چگونه می‌توان از خوش‌بینی به آینده نوع بشر سخن گفت؟

یک دانشمند چطور می‌تواند به واشنگتن، به رسانه‌های اجتماعی و صحنه‌ی بین‌المللی کنونی نگاه کند و بگوید اوضاع خوبه؟ در حالی که لیبرال‌ها و محافظه‌کارها در واشنگتن دی‌سی و در دانشگاه‌ها گلوی یکدیگر را می‌جوند، به نظر می‌رسد که تار و پود بافت اجتماعی آمریکا دارد از هم می‌گسلد. استاد دانشگاه ییل نیکولاس کریستاکیس در این اوضاع کتابی نوشته است چون نوش‌دارویی برای این اوضاع:  نقشه‌ی کلان: منشاء‌های تکاملی یک جامعه‌ی خوب. نگاهی خوش‌بینانه برای روزگاری که جای اندکی برای خوش‌بینی باقی می‌گذارد. آن‌چه می‌خوانید مصاحبه‌ی دیوید ماسیتو، معاون سردبیر مجله‌ی آمریکایی یو اس تودِی USA TODAY ، با کریستاکیس است:

رمان فارسی

آیا شاهد رونق رمان فارسی هستیم؟

در این چند ماهی که از آغاز کار وینش می‌گذرد، ده رمان جدیدالانتشار فارسی را معرفی و نقد کرده‌ایم. و البته این همه‌ی رمان‌هایی ایرانی نیستند که طی سال گذشته منتشر شده‌اند. تعداد رمان‌های منتشر به چندین برابر این تعداد می‌رسد.