سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 15 اردیبهشت 1398

نمایشگاه کتاب بغداد

نمایشگاه کتاب بغداد و کشور کتاب‌خوان‌های عرب

عراق در جهان عرب به کتاب‌خوان‌هایش مشهور است. مَثَل بسیار معروفی است در جهان عرب که کتاب‌ها را «مصر می‌نویسد، لبنان چاپ می‌کند و عراق می‌خواند»
حالا که شعله‌های جنگ در حال فروکش کردن است، عراقی‌ها می‌خواهند برای مصر و لبنان هم در نوشتن و چاپ کردن کتاب‌ها خط و نشان بکشند.
در این روزها که نمایشگاه کتاب تهران به تازگی برگزار شده و به پایان رسیده، نیاز داریم بدانیم در بازار کتاب کشورهای همسایه ما چه خبر است. استانداردهای نمایشگاه کتاب فرانکفورت شاید دور از دسترس باشد اما بدانیم در عراق و ترکیه و مصر و.. چه می‌گذرد.
این گزارش از نمایشگاه کتاب بغداد را محمد حزبائی مترجم ادبیات عرب نوشته است که همزمان سفرنامه‌ای به این همسایه غربی ما هم هست. محمد حزبائی روزنامه‌نگار و مترجم ادبیات عرب است و برگردان فارسی کتاب‌هایی چون العطر الفرنسی(عطر فرانسوی) و صائد الیرقات(شکارچی کرم ابریشم) از نویسنده سودانی امیر تاج السر و رمان سواقی القلوب (آب باریکه‌ها) از انعام کجه‌جی نویسنده عراقی و آثاری از محمود درویش و عبدالرحمن منیف را پیش از این انجام داده است.