سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 9 اردیبهشت 1398

بین‌الملل

نگاهی به بخش بین‌الملل

سالن ناشران بین‌الملل در نمایشگاه کتاب جایی است که نمایشگاه را بین‌الملل می‌سازد. امسال چین مهمان ویژه‌ی نمایشگاه کتاب تهران است که با چند ناشر و یک غرفه‌ی دیدنی و زیبا در نمایشگاه شرکت کرده است. باقی نمایندگی‌های فرهنگی کشورهای گوناگون‌اند و ناشر بین‌المللی معتبری در نمایشگاه حضور ندارد. بخش «ناشران خارجی» ارتباطی به این قسمت ندارد و شامل ناشران ایرانی است که کتاب‌‌های به زبان خارجی را تکثیر می‌کنند.