سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 14 فروردین 1398

هفته چل و چند روایت از مادران در همین روزها

روایت‌هایی «دیگر» از مادری

«هفته چهل و چند» بیست روایت از مادری‌ست در همین روزها. اثری که هر روایتش را مادری منحصربه‌فرد نوشته و در آن از تجربیات دست اول خود از فرزندپروری گفته است. در جامعه‌ای که مادری را زیر هاله‌ی قدسی و استعاری کلیشه‌های صبر، جان‌فشانی، از خودگذشتگی و قناعت بی‌حد و اندازه پنهان کرده، خواندن روایت‌هایی که مادر بودن را به عنوان نقشی برساخته و اجتماعی معرفی می‌کنند، خواندنی‌ست.