سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

چرا مدیریت استعداد جهانی مهم است؟

چرا مدیریت استعداد جهانی مهم است؟


اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

 

تهیه این کتاب

جنگ آینده‌ی دنیای کسب‌وکارها، جنگ استعدادها خواهد بود. هرچند که می‌توان گفت مدت‌هاست این جنگ آغازشده اما در آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. در این جنگ سازمان‌ها و شرکت‌ها در تلاش هستند هر استعدادی را در هر جایی و از جمله شرکت‌های رقیب شناسایی کنند و با هر ابزاری ازجمله شرایط بهتر، حقوق بیشتر یا موقعیت شغلی بالاتر، جذب نمایند. در این نبرد، البته که تنها جذب قوی نمی‌تواند سازمان را در موقعیت برتر قرار دهد و مسئله نگهداشت، اهمیت خود را دوچندان می‌نمایاند. و ترکیب این‌ها می‌تواند اهمیت موضوع «مدیریتی استعداد در منابع انسانی» را بیش‌ازپیش نشان دهد.

مدیریت استعداد جهانی

نویسنده: اکرام الاریس

مترجم: منوچهر منطقی، ابوالفضل کیانی بختیاری، یونس نظری، صمد علی‌نیا

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۱۲

شابک: ‫‭۹۷۸۶۰۰۲۷۵۱۴۱۶

جنگ آینده‌ی دنیای کسب‌وکارها، جنگ استعدادها خواهد بود. هرچند که می‌توان گفت مدت‌هاست این جنگ آغازشده اما در آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. در این جنگ سازمان‌ها و شرکت‌ها در تلاش هستند هر استعدادی را در هر جایی و از جمله شرکت‌های رقیب شناسایی کنند و با هر ابزاری ازجمله شرایط بهتر، حقوق بیشتر یا موقعیت شغلی بالاتر، جذب نمایند. در این نبرد، البته که تنها جذب قوی نمی‌تواند سازمان را در موقعیت برتر قرار دهد و مسئله نگهداشت، اهمیت خود را دوچندان می‌نمایاند. و ترکیب این‌ها می‌تواند اهمیت موضوع «مدیریتی استعداد در منابع انسانی» را بیش‌ازپیش نشان دهد.

مدیریت استعداد جهانی

نویسنده: اکرام الاریس

مترجم: منوچهر منطقی، ابوالفضل کیانی بختیاری، یونس نظری، صمد علی‌نیا

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۱۲

شابک: ‫‭۹۷۸۶۰۰۲۷۵۱۴۱۶

 


اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

 

تهیه این کتاب

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات مرتبط است که در خصوص استراتژی‌های مختلف مدیریت استعداد توسط نویسندگان مختلف نوشته‌شده و سبب می‌شود که موضوع را از دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد، نگاه و بررسی کنیم. البته عنوان کتاب ممکن است به‌قدر کافی رسا و جذاب نباشد تا خواننده از همان ابتدا متوجه شود که باید دنبال چه چیزی در کتاب باشد و این نقد به ناشر وارد است.

کتاب کلاً در دو بخش تدوین‌شده است. بخش نخست آن با عنوان «مفاهیم و فرآیندهای مدیریت جهانی استعداد» و بخش دوم با عنوان «مدیرت جهانی استعداد در حوزه‌های جغرافیایی» مجموعاً شامل هجده مقاله هستند که سعی می‌کنند مفاهیم و دیدگاه‌ها را گام‌به‌گام با مخاطب مطرح کنند و او را با خود همراه سازند.

در بخش نخست، مقاله «مقدمه و مرور اجمالی» به بیان تعاریف مدیریت استعداد می‌پردازد و در ادامه ساختار کتاب را تشریح می‌کند. در مقدمه آمده است که: مدیریت استعداد به روند جدیدی در سازمان‌های مدرن تبدیل‌شده است. گرچه کسب‌و‌کارها و شرکت‌های مشاوره با حوزه مدیریت استعداد آشنایند، هنوز در زمینه مفاهیم، چالش‌ها و چشم‌انداز آتی مدیریت جهانی استعداد، دانش کافی وجود ندارد.

بااین‌وجود، تمرکز اولیه مدیریت جهانی استعداد در نواحی غربی بوده است. ابهام در مفاهیم مدیریت جهانی استعداد و مفاهیم عملیاتی آن، که مبتنی بر تحقیقات غربی است، سبب شده تا نسبت به ظهور مدیریت جهانی استعداد در سایر نواحی، نوعی عدم اطمینان وجود داشته باشد.

 

در کتاب حاضر تلاش مِی‌شود با بیان چالش‌ها، استراتژی‌ها و فرصت‌های اساسی مدیریت جهانی استعداد در بستر بین‌المللی، به این عدم شفافیت پاسخ داده شود. کتاب حاضر پلی میان مفاهیم تئوری و عملی مدیریت جهانی استعداد است و با بررسی بیشتر این موضوع، مسیرهای احتمالی تحقیقات آتی نشان داده می‌شود.

همان‌گونه که از بخش‌بندی کتاب نیز مشخص است، فصول کتاب بر دو موضوع کلیدی متمرکز هستند، شناخت مفاهیم و فرآیندها و مدیریت جهانی استعداد در بسترهای جغرافیایی. مقاله دوم در فصل اول به مطالعات میان فرهنگی تمرکز دارد. این مطلب به دنبال ترویج آگاهی بیشتر مدیران منابع انسانی دنیا از تعاریف متعدد استعداد و ارتباط مستقیم میان مفهوم استعداد و شناخت و مدیریت استعداد درون شرکت‌های مربوط به آن است. پاسخ‌گویان از حوزه‌های فرهنگی مختلف، توانایی، دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌های بالقوه مرتبط با استعداد را تائید می‌کنند.

مطلب بعدی به مدیریت جهانی استعداد هوشمند اختصاص دارد، مدیریت دانش ترکیبی و مدیریت استعداد، دو سیر مجزا از تحقیقات کاربردی هستند. در حقیقت ترکیب این دو مفهوم است که مفهوم مدیریت جهانی استعداد هوشمند را ایجاد کرده است.

در مقاله بعدی به تکنیک‌های مربیگری استعدادهای کلیدی در شرکت‌های چندملیتی پرداخته‌شده است. واضح است که استعدادهای مختلف از ملیت‌های گوناگون و با رویکردهای متفاوت تا چه حد می‌تواند در پرورش و نگهداشت استعدادها مؤثر باشد. این مقاله حاوی تحقیقاتی دست‌اول در این زمینه است و کاربردهای عملی سودمندی را به خواننده عرضه می‌کند.

 

مقاله پنجم این بخش بر هوشمندی فرهنگی به‌عنوان یک سازه کلیدی برای مدیریت جهانی استعداد تأکید دارد و چهار عنصر اصلی در این زمینه را معرفی می‌نماید. اما همه مدیریت جهانی استعداد بر کارکنان اصلی تمرکز ندارد و این موضوعی است که در مقاله ششم با عنوان کارکنان سایر مراکز به‌عنوان بعد کلیدی مدیریت جهانی به آن پرداخته می‌شود.

مسئله استعدادهای مهاجر، سهم زیادی را در ادبیات مدیریت جهانی استعداد دارد. در مقاله بعدی چالش‌های پیش رو، استراتژی‌های استفاده‌شده و فرصت‌های موجود و اهمیت ابتکار ذاتی در تحقق تقاضا برای استعدادهای بین‌المللی موردبررسی قرارگرفته‌اند.

در ادامه همین موضوع، فرصت‌ها و چالش‌های سازمان‌ها و متخصصان ماهر مهاجر بحث شده است. بازار افراد مستعد با رقابت زیادی مواجه شده است و سازمان‌ها باید بتوانند از کارکنان مستعدتر در حوزه‌های بین‌المللی بهره بگیرند.بسیاری از نیروهای کار بین‌المللی که به دنبال  استخدام هستند، برای مشاغلی انتخاب می‌شوند که با تجربه و شایستگی آن‌ها سنخیت ندارد و قادر نیستند از تمامی مهارت‌های خود به‌طور کامل بهره بگیرند.

مقالات بعدی به مدیریت استعداد در برزیل، چین، ژاپن،‌ کشورهای آسه‌آن،‌ اروپا، هند، آفریقا، حوزه خلیج‌فارس،‌ لهستان و فرانسه می‌پردازد تا مفهوم مدیریت جهانی استعداد را از دیدگاه‌های گوناگون و با روش‌های متفاوت مورد ارزیابی قرار دهد و کتاب را به مرجعی برای مراجعه و مقایسه شیوه‌های گوناگون مدیریت جهانی استعداد بدل سازد.

 

پس از مطالعه این مقالات که در حجم نسبتاً مفصلی نیز نگاشته شده‌اند و آشنایی با مفاهیم و دیدگاه‌ها و کاربردها، نویسنده کتاب، چکیده نظرات را در شش گزاره صورت‌بندی کرده است. نخست آنکه اهمیت مدیریت جهانی استعداد بر کسی پوشیده نیست و این از وظایف مهم واحدهای منابع انسانی است.

دیگر اینکه نباید از درک نقش واسط گروه‌ها و تیم‌های عملیاتی در سازمان‌هایی که از سیاست مدیریت جهانی استعداد بهره می‌گیرند،‌ غافل شویم. سوم آنکه رهبران سازمان‌ها همیشه باید به بسترهای ملی و بین‌المللی، عرف‌های اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی  و قوانین اثرگذار بر قابلیت انتقال فرآیند مدیریت جهانی استعداد بین بخش‌های کسب‌وکار توجه داشته باشند.

چهارم آنکه مدیریت جهانی استعداد نیازمند توجه به تحولات گوناگون است و پنجم، مدیریت جهانی استعداد موضوعی صرفاً غربی نیست و باید به تجربیات اقتصادهای نوظهور نیز توجه جدی داشت. و آخر آنکه مدیریت جهانی استعداد و به‌طور خاص‌تر، مدیریت استعداد نباید صرفاً به‌منظور تسهیل موفقیت دیده شود، بلکه باید بر اساس تعهدی میان افراد، سازمان و بهبود جوامع نگریسته شود.

این کتاب جدای از ارزش‌های ذاتی که دارد، برای جامعه استارتاپی کشورمان که مملو از استعدادهای جوان و جدید است و مدیریت آن استعدادها چالش‌های فراوانی را برای صاحبان کسب‌وکار، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده، می‌تواند مفید باشد.

چرا مدیریت استعداد جهانی مهم است؟

  این مقاله را ۱۸ نفر پسندیده اند

اشتراک گذاری این مقاله در فیسبوک اشتراک گذاری این مقاله در توئیتر اشتراک گذاری این مقاله در تلگرام اشتراک گذاری این مقاله در واتس اپ اشتراک گذاری این مقاله در لینکدین اشتراک گذاری این مقاله در لینکدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *