سایت معرفی و نقد کتاب وینش

وصیتنامه فرانتس‌کافکا

Kafka_01

وصیتنامه فرانتس‌کافکا

اگر شما دوست صمیمی کافکا بودید به وصیتنامه دوستتان عمل می‌کردید؟

وینش

وینش

وینش

وینش

اگر شما دوست صمیمی کافکا بودید به وصیتنامه دوستتان عمل می‌کردید؟

فرانتس‌کافکا یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم بود. او به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثارش را نخوانده بسوزاند. ماکس برود به وصیتنامه عمل نکرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوستش را به شهرت جهانی رساند.

آیا اگر شما دوست صمیمی فرانتس‌کافکا بودید به وصیتنامه‌ی دوستتان عمل می‌کردید؟ یا اینکه برعکس آثار کافکا را منتشر می‌کردید؟ در هر صورت چرا؟ لطفاً دلایل پاسخ خود و نیز برداشتی که از آثار کافکا دارید را با ما به اشتراک بگذارید.

 

  این مقاله را ۱۲ نفر پسندیده اند

2 دیدگاه در “وصیتنامه فرانتس‌کافکا

دیدگاهتان را بنویسید