{لیست محصولات فرهنگی}

۱ تا ۱۰ از ۱۷ صفحه بعد
چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟-مدیریت

چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟

نوع : DVD

مدرس :برد پیتزول

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

زمان : ۷۰ دقیقه

تهیه

زبان بدن برای مدیران-مدیریت

زبان بدن برای مدیران

نوع : DVD

مدرس :کارول کینسی

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

زمان : ۷۰ دقیقه

تهیه

خودتان را بشناسید و برای موفقیت آماده شوید-مدیریت

خودتان را بشناسید و برای موفقیت آماده شوید

نوع : DVD

مدرس :دیو کرانشاو

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

تهیه

راهنمای موفقیت در مصاحبه های شغلی-مدیریت

راهنمای موفقیت در مصاحبه های شغلی

نوع : DVD

مدرس :دیو کرانشاو

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

تهیه

مهندسی اجتماعی و راه‌های حفاظت در برابر آن در سازمان‌ها-مدیریت

مهندسی اجتماعی و راه‌های حفاظت در برابر آن در سازمان‌ها

نوع : DVD

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

تهیه

تحلیل و مدیریت ترافیک سایت برای بازاریاب‌ها و مدیران کسب‌و‌کار با گوگل آنالیتیکس-مدیریت

تحلیل و مدیریت ترافیک سایت برای بازاریاب‌ها و مدیران کسب‌و‌کار با گوگل آنالیتیکس

نوع : DVD

مدرس :برد پیتزول

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

زمان : ۹۰دقیقه

تهیه

استخدام و مدیریت منابع انسانی برای شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها-مدیریت

استخدام و مدیریت منابع انسانی برای شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها

نوع : DVD

مدرس :برد پیتزول

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

زمان : ۹۰دقیقه

تهیه

راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار جدید- ایده، طرح تجاری، شروع-مدیریت

راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار جدید- ایده، طرح تجاری، شروع

نوع : DVD

مدرس :دیو کرانشاو

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

زمان : ۷۰ دقیقه

تهیه

فروش و بازاریابی برای شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها-مدیریت

فروش و بازاریابی برای شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها

نوع : DVD

مدرس :دیو کرانشاو

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

زمان : ۷۰ دقیقه

تهیه

مدیریت زمان به روش خودتان!-مدیریت

مدیریت زمان به روش خودتان!

نوع : DVD

مدرس :دیو کرانشاو

تعداد : ۱ حلقه

زیرنویس : فارسی

زمان : ۷۰ دقیقه

تهیه

صفحه بعد ۱ تا ۱۰ از ۱۷