{جذب اسپانسر}

شما هم می‌توانید حامی فرهنگی باشید
 
جهت استمرار کار وینش برای اجرای پروژه‌های فرهنگی همچون برگزاری پویش‌ها، چاپ آثار، کمک به نوقلم‌ها و ترویج و توسعه فضای مطالعه، می‌توانید حامی مالی وینش باشید.
می‌توانید مستقیما با واریز مبلغ موردنظر خود به سیستم پرداخت زیر، ما را حمایت کنید یا برای همکاری به شکل‌های مختلف با دفتر وینش تماس بگیرید.
وینش قدردان یاری‌گری شما در مسیر گسترش فرهنگ کتابخوانیست

شماره ۸۸۴۶۷۰۵۳

12

 

حمایت از داخل و خارج از ایران

logo

حمایت از طریق کریپتو

vinesh1

ERC20

USDT

ETH

vinesh2

TRC20

USDT

vinesh3

BTC